Školská rada se zřizuje s účinnosti od 12. 11. 2021

V souladu s ustanovením § 167, z.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění platných předpisů a v souladu s „Volebním řádem školské rady“ vydaného Radou Olomouckého kraje (UR/13/34/2005), předkládám jmenování členů školské rady jako orgánu školy podílejícího se na správě STŘEDNÍ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY prof. V. Vejdovského , Olomouc – Hejčín.

Jmenný seznam členů školské rady:

Funkční období Školské rady je tříleté, její činnost se řídí podle §167 a §168 školského zákona.

za zřizovatele:

Mgr. Pavel Neumeister, Ph. D.

PhDr. Karel Goš

za rodiče a zletilé studenty:

Roman Haluzík

Renáta Gargelová

za školu:

Mgr. Ivana Marešová

Mgr. Lenka Kotyzová