Závěrečné zkoušky ve školním roce 2023/2024

  • na Střední škole, Gorazdovo náměstí 1, 779 00 Olomouc
  • na Střední škole, Svatoplukova 65/11, 779 00 Řepčín

Stanovení podmínek závěrečné zkoušky v jarním a podzimním termínu školního roku 2023/2024

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem:
  • 69-53-H/01  Rekondiční a sportovní masér (ŠVP: Rekondiční a sportovní masér)
  • 29-54-H/01  Cukrář (ŠVP: Cukrář)
  • 65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby (ŠVP: Kuchařské práce)
  • 29-51-E/01  Potravinářská výroba (ŠVP: Cukrářské práce)
Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání:
  • 78-62-C/01     Praktická škola jednoletá se zaměřením na úklidové práce
  • 78-62-C/02     Praktická škola dvouletá se zaměřením na úklidové práce
  • 78-62-C/02     Praktická škola dvouletá se zaměřením na cukrářské práce