Podmínky přijetí:
  1. zájem o učební obor

  2. ukončení povinné školní docházky

  3. v případě učebních oborů kategorie E (Stravovací a ubytovací služby, Potravinářská výroba) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16, odst. 9 z. č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) nutné doporučení školského poradenského zařízení

Informace o oborech, které naše škola nabízí, avšak následující školní rok se neotevírají:

Kuchař - číšník

65-51-H/01 Kuchař – číšník 

/ŠVP: Kuchař/

– ve šk.r. 2021/22 NEOTEVÍRÁME

– určeno pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku

Délka studia: 3 roky, denní forma

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška

Certifikace: závěrečné vysvědčení, výuční list

Možnosti uplatnění absolventů: po nezbytném zapracování se uplatní ve všech typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: studijní obor: 65-41-L/51 Gastronomie 2-leté – nástavbové /denní studium/, ukončený maturitní zkouškou

ŠVP oboru ke zhlédnutí: ŠVP – Kuchař-číšník

Prodavačské práce

66-51-E/01   Prodavačské práce /ŠVP: Prodavačské práce/ – ve šk.r. 2021/22 NEOTEVÍRÁME

– obor je určen především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro absolventy ZŠ se speciálním vzdělávacím programem (Zvláštní škola), kteří ukončili povinnou školní docházku.

Délka studia: 3 roky, denní forma

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška

Certifikace: závěrečné vysvědčení, výuční list

Možnosti uplatnění absolventů: absolvent se uplatní jako pomocný pracovník provádějící pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při prodeji zboží, může doplňovat zboží v prodejnách, prodávat vybraný sortiment zboží, skladovat a ošetřovat zboží, manipulovat s obaly, vykonávat činnosti spojené s výkupem lahví, bude schopen běžně komunikovat se zákazníkem

ŠVP oboru ke zhlédnutí: ŠVP – Prodavačské práce

Provozní služby

9-54-E/01  Provozní služby  /ŠVP: Provozní služby/

– ve šk.r. 2021/22 NEOTEVÍRÁME

– obor je určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří ukončili povinnou školní docházku v ZŠ se speciálním vzdělávacím programem, případně ve speciální škole, v nižším než devátém ročníku ZŠ a v odůvodněných případech v devátém ročníku ZŠ.

Délka studia: 2 roky, denní forma

​Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška

Certifikace: závěrečné vysvědčení, výuční list

​Možnosti uplatnění absolventů: absolvent se uplatní při úklidu ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách, dále se uplatní při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, praní a žehlení prádla, šití a opravách prádla a bytových doplňků

ŠVP oboru ke zhlédnutí: ŠVP – Provozní služby

Rekondiční a sportovní masér

Stravovací a ubytovací služby

Potravinářská výroba

učební obor
Cukář