Obecné informace

2. kolo přijímacího řízení 2024/2025 – informace

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů:

     21.  6. 2024 
(na webu školy, úřední desce školy a na webové stránce – digitální přihlašovací systém, žádné další oznámení o přijetí či nepřijetí se nezasílá)

 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí uchazeče:

– můžete podat do 3 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí
– odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů již nedává smysl
– případná volná místa se obsazují až v dalších kolech
– pokud byl již uchazeč přijat na prioritní školu, odvolání na další školy v pořadí již nemá smysl – nebude jim vyhověno

 

Vzdání se práva na přijetí:

 – pouze písemnou formou řediteli školy
–  zaniká však nárok na jakékoliv umístění v 1. kole

 

Nahlížení do spisu:

 – podle ustanovení § 38 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „správní řád“), mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu. Podle ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu je s právem nahlížet do spisu spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
 – podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí.
 – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, Tomkova 42, 779 00 Olomouc, jež vykonává činnost příslušné střední školy a za kterou jedná PaedDr. Mgr. Dan Blaha, ředitel školy, jako příslušný  správní orgán Vás tímto vyzývá k uplatnění práva dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve výše uvedené věci k podkladům rozhodnutí, příp. navrhnout jejich doplnění.
 – seznámit se před vydáním rozhodnutí ve výše uvedené věci s podklady rozhodnutí, vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve výše uvedené věci k těmto podkladům rozhodnutí, případně navrhnout jejich doplnění, můžete po ukončení shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci ve dnech 18. - 20. 6. 2024, v době od 9:00 do 11:30 (v této době již bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí v uvedené věci a budou k dispozici veškeré podklady pro vydání rozhodnutí v uvedené věci) v kanceláři č. 217 v budově střední školy na adrese Olomouc, Gorazdovo náměstí č. 1.
  – seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci a vyjádření se k nim je Vaším právem, nikoliv povinností. Po uplynutí výše uvedené lhůty bude vydáno rozhodnutí v dané věci.
  – pokud hodláte svého práva využít, doporučujeme Vám objednat se předem na telefonním čísle 585119023, 775418598.

 

 

1. kolo přijímacího řízení 2024/2025 – informace

Termín pro podání přihlášky:

     1.  2. 2024 – 20. 2. 2024
(přihlášku je možno podat kdykoliv v tomto termínu – osobně do školy, poštou, přes webové stránky –  digitální přihlašovací systém)
Informace k novému systému přijímacího řízení jsou Vám k dispozici zde:
Přihlášky na střední školy 2024 – informace

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů:

     15.  5. 2024 
(na webu školy, úřední desce školy a na webové stránce – digitální přihlašovací systém, žádné další oznámení o přijetí či nepřijetí se nezasílá)

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí uchazeče:

– můžete podat do 3 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí
– odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů již nedává smysl
– případná volná místa se obsazují až v dalších kolech
– pokud byl již uchazeč přijat na prioritní školu, odvolání na další školy v pořadí již nemá smysl – nebude jim vyhověno

Vzdání se práva na přijetí:

 – pouze písemnou formou řediteli školy
–  zaniká však nárok na jakékoliv umístění v 1. kole

Nahlížení do spisu:

 – podle ustanovení § 38 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „správní řád“), mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu. Podle ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu je s právem nahlížet do spisu spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
 – podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí.
 – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, Tomkova 42, 779 00 Olomouc, jež vykonává činnost příslušné střední školy a za kterou jedná PaedDr. Mgr. Dan Blaha, ředitel školy, jako příslušný  správní orgán Vás tímto vyzývá k uplatnění práva dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve výše uvedené věci k podkladům rozhodnutí, příp. navrhnout jejich doplnění.
 – seznámit se před vydáním rozhodnutí ve výše uvedené věci s podklady rozhodnutí, vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve výše uvedené věci k těmto podkladům rozhodnutí, případně navrhnout jejich doplnění, můžete po ukončení shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci ve dnech 10. a 13. 5. 2024, v době od 9:00 do 11:30 (v této době již bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí v uvedené věci a budou k dispozici veškeré podklady pro vydání rozhodnutí v uvedené věci) v kanceláři č. 217 v budově střední školy na adrese Olomouc, Gorazdovo náměstí č. 1.
  – seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci a vyjádření se k nim je Vaším právem, nikoliv povinností. Po uplynutí výše uvedené lhůty bude vydáno rozhodnutí v dané věci.
  – pokud hodláte svého práva využít, doporučujeme Vám objednat se předem na telefonním čísle 585119023, 775418598.
Přehled volných míst

Přehled volných míst pro žáky do studijních a učebních oborů pro školní rok 2024/2025

Studijní obory:

  • 69-41-L/02 – Masér sportovní a rekondiční:  20
  • 78-62-C/02 – Praktická škola dvouletá (ŠVP: se zaměřením na cukrářské práce): 3
  • 78-62-C/02 – Praktická škola dvouletá (ŠVP: se zaměřením na úklidové práce): 6
  • 78-62-C/01 – Praktická škola jednoletá: 3

Učební obory:

  • 29-54-H/01 – Cukrář: 7
  • 69-53-H/01 – Rekondiční a sportovní masér: 13
  • 65-51-E/01 – Stravovací a ubytovací služby: 5
  • 29-51-E/01 – Potravinářská výroba: 5
Termíny přijímacích zkoušek

Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek:

I. kolo:

I. termín: 12. 4. 2024
II. termín: 15. 4. 2024

I. náhradní termín: 29. 4. 2024
II. náhradní termín: 30. 4. 2024

Termíny konání školních přijímacích zkoušek:

I. termín: 17. 4. 2024 (pouze 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá a 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá)

II. termín:18. 4. 2024 (pouze 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá a 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá)

Náhradní termín: 25. 4. 2024
2. kolo přijímacího řízení 2024/2025

2. kolo přijímacího řízení 2024/2025

 

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo: 

Odkaz pro výsledky

 

Termín pro podání přihlášky:

     do  24. 5. 2024

Stanovení kritérií přijímacího řízení

Kritéria

Přihláška ke studiu

Přihláška

Lékařský posudek